Inženýrská činnost

Komplexní inženýrská činnost od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení.

 • IČ ve fázi projektování
 • projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení
 • zajištění kolaudace a kolaudačního povolení
 • zajištění koordinátora ve fázy přípravy i realizace staveb
 • autorský dozor v průběhu výstavby
 • technický dozor investora 
 • informační činnost
 • zajištění dokumentace ke kolaudaci

V rámci inženýrské činnosti jsme dále schopni zajistit :

 • zjištění polohopisných a výškopisných poměrů území pomocí geodetického zaměření, včetně vytyčení hranic, zaměření stávajícího stavu objektu v digitální podobě v případě rekonstrukcí
 • inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum podmínek staveniště jako hlavního vstupu pro posouzení stability základových poměrů a možnosti vsakování dešťových vod na pozemku
 • passportizace stávajících inženýrských sítí
 • radonový průzkum
 • statický posudek v případě rekonstrukcí a dostaveb
 • hodnocení vlivu stavby na životní prostředí-proces E.I.A
 • posudek tepelně-technických vlastností v případě rekonstrukcí nebo v rámci architektonické studie
 • hluková studie
 • studie osvětlení, oslunění a osvícení
 • rozptylová studie


Kontaktujte nás

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
572 01 Polička


Tel.: +420 461 722 204
ID DS: vnpmsxz
E-mail: apolo@apolocz.cz 
Mapa sídla firmy

Tvorba webu eBRÁNA s.r.o. Optimalizace pro vyhledávače eBRÁNA s.r.o.